MỠ MOLYKOTE G-6000

MỠ MOLYKOTE G-6000 là Mỡ chịu lực hiệu suất cao để sử dụng ở nhiệt độ cực cao. Nó là mỡ tổng hợp dựa trên dày lên bởi lợi tiểu thơm