MỠ MOLYKOTE G-67

MỠ MOLYKOTE G-67 sử dụng cho bánh răng , chuỗi tải, miếng chêm, lò xo, kết nối trục-trục, khớp nối đóng gói, bánh răng, hướng dẫn chuyển động tuyến tính.