MỠ MOLYKOTE G-68

MỠ MOLYKOTE G-68 là Mỡ tổng hợp một phần cho bánh răng bằng thép và nhựa. Được sử dụng trong các bánh răng của bàn chải đánh răng điện và máy hủy giấy.