Thiết Bị Bơm Dầu Tự Động Titan Oiler 2000

Thiết bị TITAN OILER 2000 của ATS Electro-Lube là máy bơm dầu tự động đơn hoặc đa điểm mạnh mẽ nhất thế giới. Dầu bôi trơn động cơ này được xây dựng trên công nghệ ULTIMATE LUBER ™ đã được chứng minh của chúng tôi . Hệ thống bôi trơn TITAN có khả năng nạp lại dễ dàng dung tích lớn, 1400cc (47 fl. Oz.), Bể chứa và hoàn hảo cho hầu hết các ứng dụng bôi trơn dầu công nghiệp đòi hỏi chất lượng và độ tin cậy. Nó có một bộ cảm biến dầu bôi trơn ở mức thấp để cảnh báo cho người sử dụng khi hồ chứa thấp.