Bơm Mỡ Tự Động 1 Điểm Electro Luber Cho Vòng Bi

Bơm Mỡ Tự Động 1 Điểm Electro Luber Cho Vòng Bi là thiết bị bôi trơn tự động duy nhất sử dụng phản ứng điện hóa chuyển năng lượng điện thành khí nitơ an toàn và không khí trơ. Khí gas được chứa trong buồng khí ở dưới. Khi khí được tạo ra, áp lực bên trong được tạo ra trong thành bụng và tác động lên piston màu cam.