Thiết Bị Bơm Mỡ Tự Động WDB – 1 -10

Thiết Bị Bơm Mỡ Tự Động WDB – 1 -10 – Hệ thống bôi trơn cung cấp trực tiếp đa điểm WDB là một loại hệ thống cung cấp trực tiếp áp suất cao. Mới được công ty chúng tôi cung cấp, phân phối cho hệ thống cung cấp trực tiếp. DDB của hệ thống bôi trơn dầu khô không đủ áp suất. Áp suất đầu ra tối đa được tăng từ 10MPa lên 31,5MPa. Có thể bù đắp tốt hơn cho vấn đề khí hậu mùa đông thấp ở thị trường phía bắc Trung Quốc. Nguyên nhân gây ra vấn đề cung cấp dầu bất thường trong hệ thống.